جدید!

منحنی


کاشی با بدنه سرامیکی و با پوشش لعابی .

سفارش دهید

با یک شکل مثلثی و خطوط برجسته منحنی شکل همراه با نقاشی زیر لعابی  ، کاشیی طراحی کردیم که بتواند ترکیبات مختلفی را ایجاد کند . این کاشی قابلیت این را دارد که در یک ساختمان در فضاهای مختلف ترکیبات مختلفی را به خود بگیرد.


این کاشی با تمامی رنگهای این مجموعه قابل ارائه است.

نظر ثبت شده

نوشتن نظر