جدید!

ماه


کاشی با بدنه سرامیکی و با پوشش لعابی.

سفارش دهید

ابعاد این کاشی پنج در پنج سانتی متر و به ضخامت یک سانت و چهار میل است . این کاشی برجسته هم می تواند بصورت تکرار خود در یک سطح استفاده شود و هم بصورت ترکیب با کاشیهای ساده .شکل برجسته این کاشی برگرفته از شکل یکی ازحفره های روی کره ماه است.

این کاشی با دیگر رنگهای این مجموعه قابل ارائه است.

نظر ثبت شده

نوشتن نظر