جدید!

نرگس


کاشی با بدنه سرامیکی و با پوشش لعابی .

سفارش دهید

ابعاد این کاشی ده در ده سانتی مترو ضخامت آن یک سانتی متر و چهار میلی متر است. با تکرار این کاشی حول محور طرح به تعداد چهار عدد می توان به یک نقش رسید.

این کاشی با بقیه رنگهای موجود در این مجموعه نیز قایل ارائه است .

نظر ثبت شده

نوشتن نظر