دایره 2


گل سرامیکی با قطر تقریبی حدود8 سانتی متر.هردوطرف لعاب خورده است.

شاخه این گل سرامیکی از جنس مفتول آهنی و به اندازه 30 سانتی متر می باشد.

در صورت سفارش بالاتر از تعدادی که در سایت نوشته شده ، به علت دست  ساز بودن و بیشتر شدن زمان تحویل ، لطفا زمان تحویل با مدیر سایت هماهنگ گردد.


15,000 تومان

تعداد:
گل سرامیکی با قطر تقریبی حدود8 سانتی متر


نظر ثبت شده

نوشتن نظر